Lægmandsgrupper

Lægmandsdeltagelse i Tarm Kirke

En gang om måneden er der lægmandsdeltagelse ved højmessen i Tarm Kirke. Lægmænd og præst mødes nogle dage forinden og drøfter tekster og salmevalg, samt hvordan lægmændene i øvrigt kan være præstens medspillere til den pågældende gudstjeneste. Lægmandsgrupperne er ofte engagerede i f.eks. høstgudstjeneste, BUSK-gudstjeneste, spejdernes nytårsgudstjeneste, pilgrimsgudstjeneste og –vandring i forbindelse med påsken og sommerens friluftsgudstjeneste. Derudover deltager de også i ganske almindelige gudstjenester i løbet af året.

Tarm Kirke har pt. to lægmandsgrupper, som skiftes til at deltage i lægmandslæsningerne. Halvårligt mødes lægmandsgrupper med præsterne til et evaluerings- og planlægningsmøde. Her drøftes form og indhold, idéudvikles samt planlægges for det næste halve år.