Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Lidt historie

Navnet Egvad nævnes først omkring 1340, og blev skrevet Ekwath. Kirken blev bygget på en større gårds jord, der blev benævt som Egvad kirkegård, og siden Egvad præstegård. Man formoder at der på gårdens jorder var et vadested over ”Bækken” ved Tarm Bisgård, (bispegård) og Tarm vandmølle. (Ordet Egvad bliver da udledt af ”vadested, måske omgivet af Egeskov-krat”).

I sognet fandtes en del gravhøje i den sydlige del, bl.a. Tinghøj, Galgehøj, Markskelshøj, Klyneshøj. Ved Tinghøj på Forsum mark har der været afholdt Herrendsting i en årrække.

Ligeledes fandtes en del større gårde, bl.a. Tarm bispegård med nærliggende vandmølle, der hørte under Ribe bispen. Det har været en anselig avlsgård og nævnes første gang i 1350, da den blev udplyndret af en ridder Lave Rød, der sammen med medskyldige plyndrede en række større gårde på egnen, bl.a. også Lønborggård.

Tilsvarende blev egnens kirker plyndret for værdier. De 4 jyske bisper udstedte således et brev af 12. marts 1350 til alle sognepræster i de jyske stifter, at ridder Lave Rød og hans medsammensvorne var lyst i band, ”indtil de tilbagegav det således bortførte (formodentligt kirkesølv), og at Gudstjenesten i det Sogn eller de Sogne, hvori de ophold sig eller hvor de røvede Sager var ført hen, skulle ophøre. Hvis de da ikke inden en Måned omvendte sig, skulde Præsterne med tændte Lys og ringende Klokker erklære dem bandsatte, ligesom samme Bandsættelse ramte dem, der deltog med dem i Spise, Drikke, Tale, Bøn, Handel, Bolig, Bad eller nogen anden Ting end dem Lovene tillod.”

”Ligeledes påmindedes Lave Rød og hans medskyldige om inden en Måned at give Godtgørelse for, at han i den afdøde Biskop Jakob Splittafs Tid (død 1345) havde brændt og plyndret Ribe Kirkes Gods i Osthorp, (Vostrup, som er Ribe Bispegård, nu Lønborggård).” Det har været den såkaldte skipper Klement-fejden.

Kilder: Historiske efterretninger om Egvad sogn, samlet af Palle Fløe og O. Nielsen og Dansk præste- og sognehistorie af Paul Nedergaard bd. IX B side 657