Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Visioner og værdier

Tarm Kirkes værdier og visioner

 

Folkekirkens Mission:

 

Folkekirkens Mission som kristen kirke er at forkynde Kristus som hele verdens frelser.

 

Denne mission ønsker Menighedsråd, præster og øvrigt personale at udleve på følgende vis:

 

Tarm Kirkes fællesskab bygger på folkekirkens mission og kendes på:

1.     Åbenhed

2.     Involvering

3.     Nærvær

 

Ad 1 – Åbenhed

 

·      Vi vil være aktivt lyttende og opsøgende

·      Vi vil samarbejde med enkeltpersoner, institutioner og foreninger i sognet

 

Det betyder:

 

·      Vi ønsker at være proaktive i forhold til lokalsamfundet

·      Vi er åbne for forslag og initiativer fra menigheden

·      Vi ønsker at fremme mangfoldighed

·      Vi gør, hvad vi kan, for at alle føler sig velkomne

·      Vi bestræber os på at bruge et forståeligt sprog

·      Vi træffer nødvendige beslutninger med stor gennemsigtighed

·      Vi vejleder og rådgiver menigheden under hensyn til gældende love og vedtægter

 

 

Ad 2 – Involvering

 

·      Vi vil tilstræbe,  at alle, der har lyst, får mulighed for at tage del i og mulighed for at få indflydelse på vore aktiviteter

·      Vi vil skabe gode betingelser for frivilligt arbejde i og omkring kirken

·      Vi vil arbejde for involverende personalepolitik

 

Det betyder:

 

·      Vi ønsker at involvere frivillige i planlægningen af vore aktiviteter for alle aldersgrupper

·      Vi arbejder på, at personale oplever ansvar og beføjelser således, at man føler arbejdsglæde og engagement i forbindelse med arbejdsopgaver og samtidig ser personlige udviklingsmuligheder.

·      Vi ønsker, at teamarbejdet omkring Tarm Kirke fortsættes og udbygges

·      Vi synliggør ”årets gang” på kirkens side i Skjern-Tarm Ugeblad samt hjemmeside og Facebook

 

Ad 3 – Nærvær

 

·      Vi ønsker gudstjenester, hvor alle føler sig hjemme

·      Vi ønsker fællesskaber, hvor alle føler sig set

·      Vi vil prioritere det diakonale arbejde

 

Det betyder:

 

·      Vi arrangerer kirkekaffe, kirkefrokost, sogneeftermiddage, åbne cafetilbud o.lign.

·      Vi vil arbejde med vores gudstjenestetilbud, så menighedens ønsker og behov bliver opfyldt. Det betyder, at både den traditionelle gudstjeneste og de anderledes gudstjenester skal styrkes og udvikles

 

 

Vores mål er:

·      At møde alle, som kommer til kirken, i øjenhøjde

·      At møde alle, som kommer til kirken, med empati og anerkendelse

·      At alle, som kommer til kirken, oplever os som positive og fleksible

·      At alle, som kommer til kirken, oplever, at vi er til at få fat på og har tid til at tale med dem