Menighedsrådsmøder

Møderne afholdes på "Hjemmet", Tøstrupvej 5, Ådum, 6880 Tarm

Møderne er offentlige. Lukkede punkter vil blive behandlet i slutningen af mødet.
 

Menighedsrådsmøde Ådum

19. marts 2019 kl. 19:30

Menighedsrådsmøde Ådum

14. maj 2019 kl. 19:30

Konstituering fra 1. Søndag i advent 2016

Ådum Menighedsråd har konstitueret sig på følgende måde:

Formand: Hans Laurids Pedersen, Odderupvej 5, Ådum, 6880 Tarm, tlf. 40171728, mail: hlp@bjoerslev.dk

Næstformand: Jørn Dahl Jensen, Vejlevej 113, Ådum, 6880 Tarm, tlf. 22669693, mail: jjme@os.dk

Kasserer: Berit Toft Christensen, Møgelmosevej 7, Ådum, 6880 Tarm, tlf. 21474056, mail: beritogpeter@mail.tele.dk

Kirkeværge: Ole August Hansen, Skodsbølvej 16, Ådum, 6880 Tarm, tlf. 28376313, mail: oleaadum@mail.com

Kontaktperson: Poul Erik Vinding, Gundesbølhedevej 5, Ådum, 6880 Tarm, tlf. 22620678, mail: lpevinding@live.dk

Sekretær: Hans Petur Kirkegaard, Bredgade 1, Hoven, 6880 Tarm, tlf. 75343052, mail: hpk@km.dk