Menighedsråd

Formand

Annette Vinter Mikkelsen

E-mail: aolsson@tdcadsl.dk
Telefon: 5250 6378

Næstformand

Arne Eskildsen

E-mail: eskildsengammelager@dlgmail.dk
Telefon: 7534 3102
Mobil telefon: 3070 3402

Kasserer

Ingrid Helsinghoff

E-mail: tommy_helsinghoff@mail.tele.dk
Telefon:
Mobil telefon:

Sekretær

Kate Christina Fogtmann

E-mail: katechristinafogtmann@hotmail.com
Telefon: 2283 0677

Kirkeværge

Henning Lodberg Jepsen

E-mail: henninglodberg@gmail.com
Telefon: 4012 1897