Du er her: 

Kirkekontoret

Tarm Pastorat har et fælles kirkekontor i Tarm

Kontorets adresse:
Tarm Kirkekontor
Kirkegade 11
6880 Tarm
Tlf.: 9737 1540
Mail: tarm.sogn@km.dk

Kontorets åbningstid:
Tirsdag - fredag kl. 10.00 - 13.00

 

 

Kordegn

Lone Marcussen

E-mail: lobm@km.dk
Telefon: 9737 1540
Mobiltelefon: 2941 6870
Adresse: Kirkehuset Kirkegade 11 6880 Tarm

PR- og Webansvarlig

Karina Skovsgaard Nielsen

Email: tarmpastorat.pr@gmail.com

Mobil: 2924 2419

Kordegn/Kirkesanger

Jan Paakjær Mikkelsen

E-mail: jpmi@km.dk
Telefon: 9737 1540
Adresse: Kirkehuset Kirkegade 11 6880 Tarm

Mandag fri

Kordegn/kirketjener

Merete Mogensen

E-mail: mrm@km.dk
Adresse: Kirkehuset, Kirkegade 11, 6880 Tarm