Vielse

Vil I vies i en af pastoratets kirker, kan du enten kontakte pæsten I vil vies af eller Kirkekontoret. Her kan I få nærmere oplysninger.

Kirker i pastoratet er Egvad Kirke, Hoven Kirke, Lønborg Kirke, Tarm Kirke og Ådum Kirke.

Præster i pastoratet og i parentes den kirke de almindelig vis betjener: 
Præst Birgitte Nør Jah (Tarm Kirke)
Præst Hans Petur Kirkegaard (Hoven og Ådum kirker)
Præst Peder-Henning Søderstjerna (Egvad og Lønborg kirker)