Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Menighedsråd anno 2020

For 8 år siden stillede jeg op til Hoven Menighedsråd. Jeg ville gerne gøre en forskel inden for det kirkelige arbejde i sognet. Hvad jeg ikke vidste, var at jeg ville blive grebet i en sådan grad, at jeg efter 8 år stadig har lyst til at fortsætte arbejdet i menighedsrådet. Sådan lyder det fra Annette V. Mikkelsen, der er formand for Hoven Menighedsråd, og som varmt kan anbefale andre at springe ud i Menighedsrådsarbejdet.

"Jeg vil varmt anbefale andre at stille op til menighedsrådet. Man får mange kompetencer med i det frivillige arbejde, blandt andet personaleledelse, kommunikation, mødeledelse og ikke mindst økonomi. Forvaltning af offentlige midler er en stor del af menighedsrådets arbejde," siger Annette V. Mikkelsen, der blev valgt ind og blev rigtig godt modtaget, både i det lokale menighedsråd og i pastoratsamarbejdet med de andre fire menighedsråd.

"Det tager lidt tid at lære hele flokken at kende, men hvis man prioriterer at deltage i de fælles møder og sammenkomster der er, får man gode samarbejdspartnere og kontakter i hele Tarm pastorat," siger hun.

Begyndte som sekretær

"Mine første opgaver bestod i at være sekretær, kirkeværge samt kontaktperson (have ansvaret for personalet).

Sekretærens job er meget at følge med i hvad der kommer af mails på vores fælles postkasse, tage referat fra mødet, sende det rundt til både det lokale menighedsråd, de andre formænd, præster og personale. Der er en del arbejde i det, men det betød også, at jeg ret hurtigt fik indblik i, hvad der foregik, og hvad arbejdet i menighedsrådet indebar," siger Annette V. Mikkelsen, der har haft tjansen som kirkeværge:

"Kirkeværgen har det daglige tilsyn med kirken og kirkegården. Det gælder alle tilhørende bygninger inde og ude samt inventar og tilbehør undtaget er dog præsteboligen.

Som kirkeværge deltager man i det årlige syn af kirken og kirkegården, hvilket giver et godt indblik i kirken og kirkens bygningers stand."

Personaleansvar

"Ansvaret for personalet, ja det kan lyde tungt, men det er blevet en del nemmere, især for Hoven Menighedsråd, da vi kun har vores kirketjener tilbage, som er ansat af os.

Vores organist er nyligt ansat i vores fælles pastorat, hvor hun indgår i et samarbejde med de andre organister. Vi har et samarbejde med Ådum Menighedsråd om fælles kirkesanger, som synger i begge kirker. Kirkegårdspersonalet er alle ansat under Tarm Kirke, hvor vi har lavet en aftale om pasning af kirkegården med dem," lyder det fra formanden.

Annette V. Mikkelsen blev efter de første fire år genvalgt og fik sin sekretærpost udskiftet med kassérjobbet. Hun finder det spændende at følge med i økonomien, som indebærer budgetter, kvartalsrapporter, budgetsamråd, ligningsoversigt, regnskab mv. Hvor pengene kommer fra, og hvad de skal bruges til, at forvalte offentlige midler kræver omhu og at menighedsråddet tænker sig om.

 

Formand siden 2018

"Det har været en spændende rejse, hvor jeg har været omkring de forskellige arbejdsopgaver i et menighedsråd. Jeg har siden 1. søndag i advent 2018 været formand i Hoven Menighedsråd, og jeg agter at fortsætte sammen med blivende og nye medlemmer i Hoven Menighedsråd," siger Annette V. Mikkelsen, der kun kan anbefale at stille op til Menighedsrådsvalget 2020:

"Det er givende og lærende, med  spændende arbejde og en stor kontaktflade i lokalsamfundet."

Venlig hilsen

formand for Hoven Menighedsråd, Annette V. Mikkelsen