Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Menighedsrådet... Er det mon ikke noget for dig?

Noget af det, jeg brænder særligt for, er, hvordan vi når forskellige – og gerne flere – målgrupper med kirkens budskab. Løbende drøfter vi, hvordan vi gør vores kirke så åben og vedkommende som muligt for hele lokalbefolkningen. Og som medlem af menighedsrådet har man rig mulighed for at bidrage aktivt med idéer og konkrete forslag. Eksempelvis er vi optaget af kirkens rolle i forhold til børn og unge: Hvordan kan vi bedst gøre kirken åben, levende og meningsfyldt for dem?

For fire år siden blev jeg valgt til menighedsrådet ved Tarm Kirke: Det har været fire spændende og lærerige år! 

Åbenhed,  involvering og nærvær

Jeg oplever at være del af en organisation, der drives meget professionelt. I de fire år, jeg har været med, har vi i menighedsrådet fået formuleret overordnede værdier, som guider vores arbejde i det daglige – lige så vel som de store beslutninger, vi træffer: ÅBENHED, INVOLVERING & NÆRVÆR er dét, vi ønsker, vores kirke og daglige arbejde skal kendes på. 

Grundlæggende rådsarbejde

Der er selvfølgelig det helt grundlæggende rådsarbejde med at godkende regnskab og budget. Ligesom vi hvert år beslutter, hvem der skal nyde godt af de økonomiske midler, der kommer ind ved gudstjenesternes indsamlinger.

Derudover har vi den seneste valgperiode drøftet og besluttet rammen og indholdet for den kommende renovering af kirken og indretning af kirkegården. 

Særligt nær

Noget af det, jeg brænder særligt for, er, hvordan vi når forskellige – og gerne flere – målgrupper med kirkens budskab. Løbende drøfter vi, hvordan vi gør vores kirke så åben og vedkommende som muligt for hele lokalbefolkningen – som medlem af menighedsrådet har man rig mulighed for at bidrage aktivt med idéer og konkrete forslag. Eksempelvis er vi optaget af kirkens rolle ift. børn og unge: Hvordan kan vi bedst gøre kirken åben, levende og meningsfyldt for dem?

Forskellige udvalg

Under menighedsrådet findes en række udvalg, der arbejder mellem menighedsmøderne. Selv har jeg været rigtig glad for at være formand for Aktivitetsudvalget. Hvert af pastoratets fem kirker er med i udvalget, og vi har et tæt og kreativt samarbejde, hvor vi planlægger og formidler fx koncerter, sangaftener, udflugter og foredrag.

I PR-udvalget, som jeg også er med i, har vi for nylig fået udarbejdet logo og designmanual for både pastoratet og hver af de enkelte kirker. Sammen med en række andre initiativer støtter det op om en styrket kommunikation, som skal øge kirkens synlighed og nærvær i lokalsamfundet, eksempelvis via sociale medier, nyhedsbreve mv.

Bidrag med dit engagement

Som medlem af menighedsrådet kan du bidrage med dit engagement og din indsats. Modsat kan du også selv få værdifulde kompetencer: De giver dig indsigt, tæller godt på et CV og kan i det hele taget gøre gavn i mange sammenhænge.

Derfor: Interesserer du dig for kirke og organisation, er menighedsrådet en oplagt arena at engagere dig i. Især hvis du gerne vil lære mere om og have indflydelse på eksempelvis:

  • Kristendom og kirkeliv
  • Strategisk ledelse
  • Virksomhedsledelse
  • Økonomisk prioritering og styring
  • Markedsføring
  • Værdibaseret arbejde

 Bemærk, at du også som ung og midaldrende kan være en værdifuld spiller på menighedsrådets holdJ

 - og så bliver du del af et godt og varmt fællesskab, hvor vi med vore forskellige indfaldsvinkler arbejder for samme mål: At styrke Tarm Kirke som en åben, involverende og nærværende kirke.