Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Indflydelse på sognets kirkelige profil

 

Menighedsrådets arbejdsopgaver indebærer virksomhedsledelse i bred forstand. Du får indblik i økonomi, personaleledelse og meget mere. Det giver erhvervsmæssig erfaring. Samtidigt er du med til at udnytte vore fantastiske fysiske rammer, kirkehus og snart en renoveret kirke, til spændende aktivitetstilbud for sognets menighed.

 

Øjvind Toftgaard Knudsen betegner det som heldigt, at han for otte år siden blev opfordret til at gå ind i menighedsrådsarbejdet, der ud over ovennævnte argumenter også giver ham medbestemmelsen på det største udbytte af de penge (ligningsmidler), der er stillet kirken til rådighed. Arbejdet giver ham også glæden i at være et ligeværdigt medlem af en gruppe, hvor medlemmerne kan være meget forskellige, men hvor de arbejder for det samme mål.

Et vægtigt motiv for arbejdet er desuden indflydelse på sognets kirkelige profil.

 

Vejen til Tarm menighedsråd

"Jeg er født og opvokset i et grundtvigiansk hjem og blev som dreng medlem af FDF, hvor jeg var aktiv indtil teenagealderen. Efter endt uddannelse bosatte jeg mig i 1974 i Tarm, men har kun i kort tid haft mit arbejde lokalt. Efter 35 år med stor rejseaktivitet overalt i verden blev jeg for 8 år siden mere stabil Tarmborger, og da jeg i 2012 var heldig at blive spurgt, om jeg kunne tænke mig at stille op til menighedsrådsvalget, var jeg ikke i tvivl. Dels ville jeg gerne gøre en indsats lokalt, dels så jeg en mulighed for en hurtig integrering i lokalsamfundet," fortæller Øjvind Toftgaard Knudsen, der altså stillede  op og heldigvis blev valgt.

Han har nu siddet i næsten to perioder og tager gerne endnu to år.

 

Opgaver i menighedsrådet

Øjvind Toftgaard Knudsens faglige interesse og uddannelse gjorde, at han fokuserede på kirkens fysiske rammer (bygninger, kirkegård, præstegårde), da udvalgsposterne skulle besættes efter valget i 2012.

"Jeg var derfor glad for at blive valgt som næstformand for menighedsrådet, formand for Kirke og Kirkegårdsudvalget, sekretær for Præstegårdsudvalget (der har medlemmer fra alle pastoratets sogne) samt Bygningskyndig for Tarm sogn. Senere er der under Menighedsrådet oprettet et Forretningsudvalg, hvor jeg ligeledes er medlem," lyder det fra den aktive herre..

 

Eksempler på Kirke og Kirkegårdsudvalgets opgaver

Udvalget arbejder løbende med planer for tilpasning af kirkegårdens kapacitet og visuelle udformning, så man kan imødekomme det til enhver tid værende behov. Aktuelt undergår Tarm Kirkegård en større omlægning med nedlæggelse af kistegravsteder, udvidelse af antallet af urnegravsteder og en ændret arkitektur.

I Danmark har Menighedsrådene ansvaret for sognets kulturarvsobjekter, herunder bygninger. En del af sognets lignings- og anlægsmidler er øremærkede til denne opgave. Sognets bygningskyndige skal deltage i en årlig besigtigelse af alle bygninger, og Kirke- og Kirkegårdsudvalget varetager gennemførelsen af eventuelle udbedringsopgaver.

Udformning af aftaler for Tarm Kirkegårds pasning og vedligehold af kirkegårde i andre sogne.

Tarm kirkegård varetager pedelfunktioner og styring af mindre anlægsopgaver for Tarm Kirke samt pastoratets præstegårde

                                                                                                                           

Derfor skal du stille op til menighedsrådsvalget

Der er ingen grund til at være nervøs for ikke at slå til i menighedsrådsarbejdet:

"I et forholdsvist stort menighedsråd (8 medlemmer) er der en plads for alle interesser og kompetencer, og hvis du ikke tror, du har noget at byde ind med, så tager du fejl.

Du skal ikke være ekspert i noget eller have en speciel uddannelsesbaggrund.

Kompetente ledere og medarbejdere i kirkens organisation er klar til at hjælpe dig og dermed frigøre tid til det overordnede menighedsrådsarbejde.

Med en professionel medarbejderstab ”i ryggen” er der altid support at hente," forklarer næstformanden i Tarm Menighedsråd, der gerne giver eksempler på hjælpen fra kirkekontoret:

  • Økonomifunktionen aflaster kassereren
  • Daglig leder for kirkens personale aflaster kontaktperson
  • Professionel sekretærbistand til alle udvalg aflaster udvalgsformændene
  • Daglig leder kirkegård aflaster kirkeværge via pedelfunktionen

 

Hvorfor er menighedsrådsarbejdet personligt givende og udviklende!

"Menighedsrådets arbejdsopgaver indebærer virksomhedsledelse i bred forstand. Du får indblik i økonomi, personaleledelse og meget mere. Det giver erhvervsmæssig erfaring.

Du er med til at udnytte vore fantastiske fysiske rammer (det nye kirkehus og snart en renoveret kirke) til spændende aktivitetstilbud for sognets menighed.

Du er med til at bestemme, hvordan vi får størst udbytte af de penge (ligningsmidler), der er til rådighed.

Du vil opleve, at du er et ligeværdigt medlem af en gruppe, hvor medlemmerne kan være meget forskellige, men hvor de arbejder for det samme mål.

Og ikke mindst vigtigt, får du indflydelse på sognets kirkelige profil," forklarer Øjvind Toftgaard Knudsen.

 

Kommende kirkerenovering

Den helt store fysiske opgave i den nærmeste fremtid er renoveringen af Tarm kirke. En unik spændende opgave, men også en opgave, der vil kræve en ekstra indsats af både menighedsråd og medarbejdere, så generne i den lange byggeperiode bliver til at bære for menigheden.

 

Mvh

Øjvind Toftgaard Knudsen

Tarm Menighedsråd, Næstformand

Medlem af Forretningsudvalget

Formand, Kirke- og Kirkegårdsudvalget

Bygningskyndig

Medlem af Præstegårdsudvalget, Tarm Pastorat