Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Lønborg kirke

Kirkens kor og skib er romansk byggestil af tilhuggede kvadre på skrå-kantsokkel. Omkring 1840 blev sydsiden skalmuret med mursten. Både nord og syddør er bevarede. Dog er norddør tilmuret. I korets østgavl findes et tilmuret vindue. Koret ligger skævt i forhold til skibet. (Mange forklaringer: Måske Kristus, der på korset hældede sit hoved). Tilbygninger som sakristi og tårn er opført af granitkvadre og munkesten med tre spidsbuede blændinger over dobbeltrække tandsnit. Tårnet har sadeltag med spir på hjørner og med et lille trappetårn i nordøst. Sakristiet har ligeledes blændinger som i tårnet. Våbenhus med tøndehvælv af munkesten.

Kirke og sogn

Lønborg kirke ligger højt knejsende på sin bakketop og synlig viden om med en smuk og dragende beliggenhed med udsigt over Skjern ådal og enge. Der er noget kongeligt over den, og det er også tilfældet. Kirken er nemlig bygget som nabo til den ældgamle kongsgård: Lønæburgh uden dog at det kan siges præcist hvilken konge, der er tale om. Den første kirke har helt sikkert været en trækirke. Siden blev der bygget en stenkirke, indviet til Skt. Knud, der har spillet en betydelig rolle i sognet. Der har også været en Skt. Knuds høj og en Skt. Knuds kilde med helbredende virkning.

I 1400-tallet kom Lønborg kirke under Ribe bispesæde og dermed lagt ind under Lønborg bispegård, nuværende Lønborggård. I denne periode anskaffedes en del kirkeinventar, og der blev tilbygget sakristi, tårn og våbenhus i gotisk stil.

Efter reformationen blev kirken igen kongens ejendom. Men i 1673 blev kirken tilskødet rentemester Henrik Müller og således i privat eje op til nyere tid.

Uddrag af kirkens folder fra 2009

Kirkens inventar

Granitalterbord med fyrretræspanel fra 1500-tallet, prydet med foldeværk, rosetter og rudeværk, med årstallet 1653. Altertavle: i midterfeltet er nadveren, i sidefelter: Jesu bøn i Getsemane og Judaskysset. I topfelt: Golgata. I tårnrummet: et billede af Jesus i Emmaus, har engang været indsat i midterfeltet.

Alterkalk fra 1716 med ejerens navnetræk: Selio Muller. Øvrige disk og kande af nyere dato. På korets nordværk over sakristidør hænger et sengotisk krucifiks, som tidligere har hængt i korbuen.


Prædikestolen er fra 1500-tallet og har en smuk træskærer ornamentering. Lydhimlen bærer våbenskjold fra Lønborggård-slægter med årtallet 1605.


Døbefont er romansk og groft tilhugget med snoet tovværk. Dåbskande og fad er fra 2005 og fremstillet af guldsmedeparret Dorthe & Ebbe Hjort, Gettrup, Thy.

En speciel gammel degnestol har på gavlen en udskåret gris, der blæser på sækkepibe.

Epitafium på skibets nordvæg ses et maleri af hr. Jens Schytte og hustru i en storslået rokokoramme med de fire evangelister. Samme Schytte er nævnt på altertavlens nederste højre felt. Sikkert en betydelig mand i sognet og som har skænket tavlen.

Klokkespil i tårnet med 11 klokker, som dagligt spiller kl. 8,10, 12,00, 15,00 og 17,10. Den store klokke er støbt af Claus Asmussen i år MDCCII = 1702 - inskription Lønborregaard.

Messehageler er af nyere dato og udført af Lene Abild Knudsen, Lemvig. Den grønne til Hellig 3 Kongers og Trinitatistiden og den gyldne til højtider og festdage.

Restaurering

I 1992 fik kirken en omfattende restaurering. Hele kirkens murværk udvendigt og indvendigt blev sat i stand, ligesom en del af blytaget blev lagt om. Bænkene blev forbedret og der blev installeret nyt varmeanlæg. Kirkens gamle udslidte orgel blev udskiftet med et nyt fra P. Bruhn og Søn på 8 stemmer, bygget ind bag den gamle facade fra 1950, som var tegnet af arkitekt Lønborg Jensen.